NIEUWS

Nieuwsbrieven
    
Vriend worden van Art-Mobile

U wordt vriend van Art-Mobile door (jaarlijks) € 10,00 over te maken op rekeningnummer 3565796
ten name van Art-Mobile te Den Haag. Onder vermelding van ‘vriend van Art-Mobile’ en uw e-mailadres.
U krijgt één keer per jaar een digitale nieuwsbrief.
En met uw bijdrage ondersteunt u de promotie activiteiten van Art-Mobile.

NIEUWS VAN FACEBOOK