BEELDEND DOCENTEN

Yvette Teeuwen
Beeldend creatief therapeut en beeldend kunstenaar

Yvette Teeuwen liep tijdens haar studie Creatieve therapie kort stage met kinderen en gedurende twee jaar een stage in de volwassenenpsychiatrie. Inmiddels is zij na een tweede studie (aan de Koninklijke Academie te Den Haag) zes jaar werkzaam als kunstenaar. Daarnaast heeft zij in de naschoolse opvang ervaring opgedaan met kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf en is zij creatieve begeleiding aan huis gaan geven, onder anderen aan autistische kinderen.

Yvettes benaderingswijze kenmerkt zich als intuïtief en open; uitgangspunt is altijd diegene die zij voor zich heeft. Vanuit improvisatie of bestaande vormen bedenkt zij de meest geschikte opdracht voor iemand. Voorop staan het hebben van plezier, de persoonlijke interesses en het ontdekken van de eigenheid van de creativiteit, en dat via uiteenlopende technieken en materialen. Ook het bekijken van bestaande kunst is een manier om leerlingen beter te leren kijken en ideeën op te doen voor het eigen werk.

Sander Buijk
Beeldend docent

Sander werkt vanaf 2002 bij de Kleurbende van het Rotterdams Volkstheater, waar ‘kleine’ kinderen in een kort tijdsbestek kunnen schilderen. Sinds 2010 werkt hij voor Art-Mobile met mensen met een beperking zoals autisme en ADHD. Sander vindt het interessant om met mensen met een beperking te werken omdat ze juist door hun beperking aan hetgeen wat ze bezig houdt een verruiming kunnen geven. Dat wil hij graag helpen ontwikkelen en stimuleren. Daarnaast geven mensen met een beperking hem meer uitdaging omdat er een zekere moeilijkheidsfactor inzit om ze te sturen en om dan samen juist via een omweg toch te komen waar je wilde zijn.

Sanders benaderingswijze is vanuit gevoel en intuïtie, zijn uitgangspunt zijn de interesses van degene die les krijgt. Hij zoekt daarbij naar een geschikte opdracht met uiteenlopende technieken waarin diegene zich kan ontplooien en eigenwaarde aan kan onttrekken.

Sander geeft les in tekenen (illustreren), schilderen, flash-animatie, keramiek, beelden maken als unicum of in oplages dmv. mallen (eenmalige of meervoudige) en in het maken van graphic-stories ( het vertalen van jouw verhaal in een kort beeldverhaal).Tevens werkt Sander als illustrator en maakt beelden. De laatste tijd maakt hij multiples* in kleine oplages.

Sander heeft in 1993 zijn opleiding afgesloten aan de academie van Beeldende Kunsten Willen de Kooning in Rotterdam.

Sanders motto bij het lesgeven is “Plezier hebben in wat je doet”.

Wil je foto’s zien van werk van Sander bezoek dan zijn site www.sanderbuijk.nl 

* (wikipedia) Binnen de beeldende kunst wordt met een multiple een object bedoeld dat in een serie van gelijkwaardige exemplaren bestaat. Multiples worden vaak in net als grafiek een beperkte oplage gemaakt. Soms zijn de afzonderlijke exemplaren genummerd en gesigneerd. Een ongenummerde ongelimiteerde editie is een drukwerk of multiple dat steeds opnieuw kan worden uitgegeven.