Vriend worden?

U wordt vriend van Art-Mobile door (jaarlijks) € 10,00 over te maken op IBAN nummer NL40INGB0003565796 ten name van Art-Mobile te Den Haag.
Onder vermelding van ‘vriend van Art-Mobile’ en uw e-mailadres.

U krijgt één keer per jaar een digitale nieuwsbrief.

Met uw bijdrage ondersteunt u de promotie activiteiten van Art-Mobile.