Boomwhackerproject op de Herman Broereschool ( Delft en Naaldwijk) 

Art-Mobile heeft van januari tot mei 2013 een “Boomwhackerproject” georganiseerd op twee scholen voor speciaal onderwijs in Delft en Naaldwijk.
Boomwhackers zijn plastic buizen, die aan weerskanten open zijn. Elke buis maakt ook een geluid op toonhoogte. Je hebt ze in allerlei maten en kleuren.

Art-Mobile heeft drie vakleerkrachten muziek ingezet op dit project.
Twee daarvan gaven voorbeeldlessen op de school in alle groepen.
De derde gaf een “teamteaching” aan de leerkrachten.

Verloop van het project:

Elke groep krijgt drie lessen van 20 – 30 minuten.
De teamteaching (90 minuten) is in eerste instantie voor alle leerkrachten.
Het is aan te raden een tweede teamteaching in te plannen, waarbij de leerkrachten in niveaugroepen door kunnen leren.

Er worden niet alleen boomwhackers in de klas gebruikt, maar ook andere ritme-instrumenten zoals trommels, schudkokers, triangels e.d.

Dit wordt verder aangevuld met liedjes, spelletjes, beweging e.d.
Na afloop van de voorbeeldles krijgen de leerkrachten het lesmateriaal. Dit bestaat uit een map met uitgewerkte lessen en een CD met de liedjes en geluidsfragmenten.

De scholen zorgen zelf voor de boomwhackers en andere ritme-instrumenten.

Het project wordt “ op maat” samengesteld d.w.z. dat de school veel invloed heeft op de doelstellingen en uitwerking van het project.

Na afloop van dit project is “ de honger naar muziek” vaak alleen maar groter geworden.

Een vervolg is dan mogelijk en zal zich richten op “verdieping” en het zelfstandig muziekles geven van de leerkracht op de school.

Wordt vervolgd….